Aktuelle høringer

Danske Advokater afgiver løbende høringssvar, og påvirker derigennem lovgivningsprocessen inden for foreningens ressortområde. Her kan du løbende læse om de lovforslag, der sendes i høring. Alle medlemmer har mulighed for at påvirke indholdet af høringssvar ved blot at kontakte bestyrelsen, der forestår udarbejdelsen af konkrete høringssvar. Ofte afgiver flere faggrupper under Danske Advokater høringsvar i fællesskab, hvor lovforslag omfatter flere faggruppers ressortområder.

Aktuelle høringer

Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Officiel høringsfrist den 17. oktober 2016)

Lovforslag om modernisering af Planloven (Officiel høringsfrist den 17. oktober 2016) 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourforing af Bygnings- og Boligregistret (BBR) (Officiel høringsfrist den 18. oktober 2016)